พม่า----https://youtu.be/_GkGByL12cc

พม่า----https://youtu.be/_GkGByL12cc

 • รัก
  1
 • ฮ่าฮ่า
  5
 • ว้าว
  4
 • เศร้า
  2

2 ความเห็น

 
3 ส

คนพม่ารักประชาธิปไตย

ยกนิ้ว เยี่ยมมาก

 • รัก
  3
 • ฮ่าฮ่า
  4
 • ว้าว
  1
 • เศร้า
  1
 
619

ถ้าประเทศเพื่อนบ้านพม่าเกิดคู่ขนาดไปกับประชาชนชาวพม่า  ถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นในดินแดนพุกามและสุวรรณภูมิแห่งนี้?

 • รัก
  3
 • ฮ่าฮ่า
  4
 • ว้าว
  5
 • เศร้า
  4