สัญญาณมาแระ....คณะกรรมการประชาชน...ของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนเพื่อรับงานต่อ..

สัญญาณมาแระ....คณะกรรมการประชาชน...ของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนเพื่อรับงานต่อ..

สัญญาณมาแระ....คณะกรรมการประชาชน...ของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนเพื่อรับงานต่อ..

เมื่อรัฐล้มเหลว(Failed State ไม่สามารถบริหารการปกครองได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่สามารถดำรงรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยภายใน มีความขัดแย้งทางการเมืองและสังคมอย่างรุนแรง มีการเปลี่ยนรัฐบาลบ่อย รัฐบาลและกลไกรัฐขาดความมั่นคงและประสิทธิภาพ จนไม่สามารถบริหารประเทศและแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้ประสบผลสำเร็จได้ก็จะต้องเป็นหน้าที่ของประชาชนที่ห่วงใยบ้านเมืองว่าจะไปต่อยังไงจะต้องรวมตัวกันจัดตั้งสร้างเครือข่ายคณะกรรมการประชาชนขึ้นมาเพื่อปกป้องไม่ให้ประเทศชาติพังพินาศจนไม่มีอะไรที่จะหลงเหลือไว้ให้ลูกหลานเพื่ออนาคตของพวกเขา..

 e0b980e0b88be0b8b5e0b8a2e0b8a3e0b98c-e0b...e0b995.jpg]

การที่พวกเผด็จการเกลียดนักการเมืองก็เพราะนักการเมืองน้ำเน่าอย่างที่พวกเราได้รู้ได้เห็นกัน...แต่ก็อีกเผด็จการก็ยังเอามารับใช้เอามาเป็นพวก..บ้านเมืองจึงถึงทางตัน..ส่อเป็น “รัฐล้มเหลว”

ดังนั้น...พวกเราประชาชนต้องดึงอำนาจนั้นกลับมาคืนพวกเราแล้วบริหารจัดการอย่างอารยประเทศ..อีกไม่นานประชาชนคนไทยก็จะลืมตาอ้าปากได้..ทุกคนจะอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน มีอิสระเสรีเท่าเทียมกัน

งานนี้...ผู้นำท้องถิ่นจะต้องมีบทบาทที่สำคัญคือรวมพลังต่อสู้...ผู้นำก็ควรจะต้องมาจากคนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นนั้นๆ

ดังนั้นทุกๆท้องถิ่นต้องเตรียมตัวสร้างเครือข่ายกันได้แล้ว ใครที่อยากจะเป็นผู้นำในท้องถิ่นก็จะต้องเป็นผู้นำที่มีอุดมการณ์มีวิสัยทัศน์ที่ดีและต้องอาศัยอยู่ในท้องถิ่นนั้นๆ ปัญหาของท้องถิ่นก็ต้องแก้ด้วยคนในท้องถิ่นเมื่อพัฒนาทุกด้านดีขึ้นภาพพจน์โดยรวมก็จะส่งผลไปยังประเทศที่มีรัฐบาลที่จะต้องไป Deal กับต่างประเทศคือจำหน่ายสินค้าและผลผลิตหารายได้เข้ารัฐแล้วย้อนกลับไปสู่ท้องถิ่น

อันนี้คือเป้าหมายของคณะกรรมการประชาชนที่จะมีขึ้นในเร็ววันข้างหน้าแทนรัฐที่จะให้ไปบริหารต่อไม่ได้แล้วด้วยเหตุผล “รัฐล้มเหลว “ ไปต่อไม่ได้แล้วซึ่งเราจะไม่ยอมให้เกิดวิกฤติกาลอย่างนั้น.

เตรียมตัวเตรียมใจกันให้พร้อมนะครับ

เผด็จการจงพินาศ  ประชาธิปไตยจงเจริญ !

 

http://nanasara.org/forum/showthread.php?tid=10303

 • รัก
  14
 • ฮ่าฮ่า
  16
 • ว้าว
  13
 • เศร้า
  18

6 ความเห็น

 
3 ส

คณะกรรมการประชาชน

ยกนิ้ว เยี่ยมมาก

 • รัก
  12
 • ฮ่าฮ่า
  15
 • ว้าว
  14
 • เศร้า
  15
 
akausa

แม่น....คุณ 3ส.อยากเป็น 1 ในคณะกรรมการฯ หรือเปล่าล่ะ....?

 • รัก
  17
 • ฮ่าฮ่า
  16
 • ว้าว
  12
 • เศร้า
  14
 
Zamson

ดีมากครับ

 • รัก
  14
 • ฮ่าฮ่า
  11
 • ว้าว
  10
 • เศร้า
  14
 
akausa

ทุกกลุ่มที่ชื่นขอบประชาธิปไคยและเกลียดเผด็จการ....ต้องรวมตัวกันไล่เผด็จการออกไปก่อน....แล้วสร้างคณะประชาชนขึ้นมา...เดินหน้าเปลี่ยนแปลงประเทศ....

 • รัก
  10
 • ฮ่าฮ่า
  15
 • ว้าว
  18
 • เศร้า
  18
 
markpakma

ขอสนับสนุนให้ทำประชามติเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการชุดนี้อย่างเป็นทางการ
เพื่อให้นานาอารยะประเทศยอมรับการจัดตั้ง และยอมรับการมีตัวตนนี้...
แตกต่างจากรัฐบาลขี้โกงที่แม้แต่ประชาคมอาเซี่ยนยังเมินหน้า...
แม้สภาอาเซียนจะเคยเรียกร้องให้มันคืนประชาธิปไตยสู่ประชาชนยังถูกมันเหยียดกลับ
ทุกคนบนโลกต่างรู้กันดีว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่รัฐบาลประชาธิปไตยเสียงส่วนใหญ่ของประชาชน
มีแต่พวกมันที่หลอกตัวเองอยู่ทุกวันว่ามันใช่ และมีคนยอมรับพวกมันแล้ว
กูถามว่าตั้งแต่มึงอยู่มา 6 ปี มีใครเขามาเยี่ยมมึงบ้างไหม ส่งคนมาติดต่อค้าขายกับมึงไหม
อเมริกา ยุโรปเลิกกีดกันทางการค้าการท่องเที่ยวกับมึงหรือยัง... ไ อ้ ค ว า ย

 • รัก
  14
 • ฮ่าฮ่า
  13
 • ว้าว
  15
 • เศร้า
  14
 
akausa

ขอบคุณที่มาแจม..เรามีความคิดและอุดมการณ์เดียวกัน......สู้ไม่ถอยครับ....

 • รัก
  14
 • ฮ่าฮ่า
  17
 • ว้าว
  16
 • เศร้า
  13